Legfrissebb fotó :

Határtalanul 2024

2007-ben Bozzay-dí­jat kapott tanulóink

KOVÁCS FANNI

(7. osztályos tanuló)

 

Példás szorgalmával első osztályos kora óta folyamatosan kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta az elmúlt tanéveket. Évzáró bizonyítványaiban magyar, német, matematika, történelem, földrajz, biológia, fizika, informatika, angol, testnevelés és ének tantárgyakból kapott szaktanári dicséreteket. Sokoldalú tehetségét, nyitottságát bizonyítják a különböző szaktárgyi versenyeken történt próbálkozásai, sikerei: Zrínyi Ilona Matematikai Verseny, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Jubileumi versenye, Balaton-vetélkedő, Herman Ottó Természettudományi vetélkedő, Veszprém Megyei Könyvtár "Olvasni jó!" pályázata. Az iskolai versmondó verseny első helyezettje, az iskolai ünnepségek rendszeres résztvevője. A szabadidő hasznos eltöltésére való törekvés jellemzi: zongorázott, balettezett, a modern táncok mellett "rock and roll"-t tanul. Tehetségével és tudásával igyekezett örömet szerezni a különböző közösségi rendezvényeken mindnyájunknak. Elsősorban kitűnő tanulmányi eredményéért, szorgalma, kitartása alapján ajánljuk példaképül a "bozzay"-s diákoknak.SIMON ANNAMÁRIA

(6. osztályos tanuló)

 

Tartósan kiváló tanulmányi eredményű, példamutató magatartású és szorgalmú tanuló. Ebben a tanévben öt tantárgyból (magyarból, történelemből, énekből, rajzból, angolból) kapott kitűnő érdemjegyet. Rendszeresen tagja iskolánk természettudományi csapatainak: Balaton vetélkedő döntőjében második helyezett, sikerrel szerepelt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park jubileumi vetélkedőjén. Az iskolai versmondó verseny győztese, az iskolai ünnepségek rendszeres szereplője. Tudatosan szervezi tanórán kívüli sokoldalú tevékenységét, amelyben látványos sikereket ér el: zeneiskolás, néptáncos, rock and roll táncos, judo-s. Az osztályközösségének és a diákönkormányzatnak is aktív tagja, önként vállalt feladatait megbízhatóan, magas szinten teljesíti. Társainak példaképül ajánljuk, mint Bozzay díjast!SCHMIDT BORBÁLA

(6. osztályos tanuló)

Évek óta kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató szorgalmú tanuló. Ebben a tanévben öt tantárgyból (magyarból, történelemből, énekből, rajzból, angolból) kapott dicséretet. Az osztályközösség aktív tagja, az iskolai ünnepségek rendszeres szereplője. Sokoldalú személyiség, amit bizonyít, hogy matematika -,versmondó -, sport  és többféle természetismereti versenyen vett részt sikeresen: Többször sikeresen szerepelt matematikából a Zrínyi Ilona és az Alapműveleti versenyen. Bejutott a Herman Ottó természettudományi vetélkedő országos döntőjébe, a Balaton vetélkedőn V. helyezést ért el. Megyei atlétikai diákolimpián 600 m - es futásban bronz érmet szerzett. Az iskolai versmondó verseny II. helyezettje, zenei tehetségét a néptánccsoport, a rock and roll táncegyüttes tagjaként, és a zeneiskolában fejleszti tovább. Eredményei alapján érdemelte ki a Bozzay- díjat.

 


2024-06-12

Erzsébet-tábor felső tagozat

2024-06-12

Erzsébet-tábor 4.o.

2024-06-13

Erzsébet-tábor 4.o.

2023/24 tanév programja


Digitális napló :


2023 Nyári nemzetiségi tábor - Lengyel - Annafürdő


2022 Nemzetiségi német nyári tábor - Sopron


2021 Nemzetiségi német nyári tábor - Lengyel-Annafürdő


2019 Nemzetiségi német tábor


BAFIT


A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány


BUSZMENETREND :


2018 Nyári német táborok


HATÁRTALANUL :Német +