Legfrissebb fotó :

Határtalanul 2024

Bozzay-díj 2019: Pádár Ákos

Pádár Ákos, az idei díjazottunk, az iskola Bozzay-díj szabályzatában leírtaknak maradéktalanul eleget tesz. Magatartása nyolc évfolyamon keresztül példamutató volt. Társaival mindig megtalálta a megfelelő, kulturált hangnemet. Ákos nem a harsányságával, sokkal inkább a maga intellektuális csendességével hívta fel magára a figyelmet. Fanyar humora, ami kissé mackós mozgásával harmóniában van, sokak arcára varázsolt derültséget. Kiemelhető, hogy még baráti körben sem használt trágár kifejezéseket.

Felnőttekkel szemben, akár pedagógusról, akár más iskolai alkalmazottról vagy egyéb személyről legyen szó, mindig tisztelettudóan viselkedett. Kéréseit és kérdéseit tanárai felé a megfelelő hangnemben és hangerővel tolmácsolta.

Kérésre szívesen mesélt. Élményeit nagyon élvezetes módon osztotta meg a hallgatóságával.

Szabálytisztelete példás: a házirend előírásai, vagy a Bozzaysok 12 pontja számára mindig iránytű volt. A tanulócsoport írott és íratlan szabályait is mindig betartotta. A csoportmunkákban is részt vett, elfogadta és magas szinten teljesítette a reá szabott szerepet.

Környezetére igényes: nem szemetelt, a padját-fiókját és egyéb felszereléseit is tisztán tartotta.

Az általános iskolai tanulmányi eredményeit példaként állíthatjuk társai elé: bár nem volt mind a nyolc év alatt kitűnő tanuló, azonban Ákos példás és jeles teljesítménye még így is elismerésre méltó. Tanulmányi előmenetele példázza legjobban, hogy megfelelő szorgalommal, a házi feladatok elkészítésével és a rendszeres tanulással nagyon szép eredményeket lehet elérni iskolánkban.

Bozzay-díjasunk tevékenyen kivette részét iskolánk kulturális tevékenységéből is. Már óvodás korában elkezdte a néptáncot, amelyet hosszú éveken keresztül folytatott. Főleg alsó tagozatban, de felsősként is résztvevője, sőt helyezettje volt vers-és prózamondó versenyeknek. Matematika tantárgyból is megmérette magát: többször szerepelt eredményesen Zrínyi és alapműveleti matematika versenyeken is.

Ákos érdeklődése az évek során egyre inkább a természeti környezetünk felé fordult. Természetismereti és természetvédelmi vetélkedőkön hosszú éveken keresztül képviselte iskolánkat kiemelkedő teljesítménnyel hol egyénileg, hol csoportosan. Alsósként a Bendegúz országos levelős versenyeken szerepelt kitűnően, felső tagozatban a Bakony-Balaton Geopark vetélkedőin bizonyította tehetségét. Eredményes versenyzését jutalomkirándulások is jelzik. Ennek a természet iránti elkötelezettségnek köszönhető, hogy Ákos tanulmányait a Vetési Albert Gimnázium biológia tagozatán folytatja. Írásbeli felvételijét a tőle elvárható szinten teljesítette, azonban mindenképpen emeljük ki, hogy a biológia szóbeli felvételijére az elérhető maximális pontszámot kapta! Ehhez is gratulálunk!

Pádár Ákos tanulót társai elé példaképként ajánljuk.


2024-06-12

Erzsébet-tábor felső tagozat

2024-06-12

Erzsébet-tábor 4.o.

2024-06-13

Erzsébet-tábor 4.o.

2023/24 tanév programja


Digitális napló :


2023 Nyári nemzetiségi tábor - Lengyel - Annafürdő


2022 Nemzetiségi német nyári tábor - Sopron


2021 Nemzetiségi német nyári tábor - Lengyel-Annafürdő


2019 Nemzetiségi német tábor


BAFIT


A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány


BUSZMENETREND :


2018 Nyári német táborok


HATÁRTALANUL :Német +